porada
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Jak se rychle naučit personalistiku?

Personalistika je dnes velice žádaným oborem, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak mezi uchazeči o práci. Pokud patříte mezi zájemce o pozici na HR oddělení, v následujícím článku se dozvíte, co by takový personalista měl znát, kdo je na tuto pozici vhodný a jaké potřebujete vzdělání. Pokud zatím v personalistice žádné zkušenosti nemáte, poradíme vám, jak se můžete v oboru rychle uplatnit.

Jaká je pracovní náplň personalisty?

Jak už je z názvu pozice patrné, personalista (někdy také HR specialista, specialista náboru apod.) pracuje s lidmi. Má tedy být komunikativní, ale zároveň by měl mít přehled o pracovních náplních všech pozic ve firmě. Stará se o nábor nových zaměstnanců, ale řeší s nimi i další podstatné věci týkající se chodu firmy, jako je zaškolování, motivace, kurzy či rekvalifikace. Musí si však poradit i s nepříjemnostmi, jako jsou výpovědi, kázeňské postihy za prohřešky zaměstnanců v práci, a někdy dokonce musí řešit i konflikty. Pro zaměstnavatele by měl být personalista osobností, na kterou se s důvěrou mohou obrátit zaměstnanci i nadřízení.

Dalším denním chlebem personalisty je administrativa spojená se zaměstnanci. Řeší pracovní smlouvy, dohody či výpovědi. V podstatě se stará o celou personální agendu. Ve velkých korporacích může být personalistů několik a ti se starají o jednotlivá oddělení a vzájemně mezi sebou spolupracují a své výsledky předávají HR manažerovi.

Předpoklady uchazeče

Chcete-li být personalistou nebo personalistkou, ujasněte si, že takto dynamická práce je vhodná právě pro vás. Musí vás bavit být v neustálém kontaktu s lidmi, nesmíte být konfliktní, a hlavně se musíte chtít učit stále novým věcem. Obecně by se dalo říci, že personalista by měl být spíše extrovert.

Co se týče vzdělání a praxe, každá firma má tyto požadavky nastavené dle své politiky. Minimem by však mělo být ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud tento požadavek splňujete, ale nemáte vzdělání ekonomického směru a zatím žádnou praxi v oboru, a přesto vás personalistika láká, pomohou vám rekvalifikační kurzy personalistiky.

zaměstnanec
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Jak probíhá rekvalifikační kurz do HR?

Rekvalifikační kurz je určen především pro začátečníky, kteří nemají na dané pozici žádné zkušenosti, ale chtěli by se v oboru uplatnit. Mohou jej však využít i lidé, kteří v personalistice dlouho nepracovali a chtěli by si před návratem do oboru oprášit své znalosti.

Akreditovaný kurz personalistiky je složen z teoretické a praktické části a většinou trvá okolo 10 dní, které jsou naplněny intenzivní a poutavou výukou. Během lekcí se dozvíte vše o pracovní agendě, ale také jak vytvářet ve firmě motivační prostředí a samozřejmě dojde i na nutnou administrativu a zákony. Vyzkoušíte si, jak vést pohovory a začnete si osvojovat takzvané měkké dovednosti, které jsou v personalistice v podstatě nutné.

Měkkými znalostmi, tzv. soft skills, je míněna asertivní a slušná komunikace, schopnost organizace a plánování, ale hlavně schopnost řešit nečekané obtíže a problémy. Práce personalisty nikdy není stejná a je potřeba, aby uchazeč zvládal čelit nečekaným událostem.

Po úspěšném splnění rekvalifikačního kurzu získáte akreditovaný certifikát, se kterým se na pozici HR specialisty můžete hlásit. Výrazně se vám tak zvýší šance na přijetí na vaši vysněnou pozici. HR manažeři vítají uchazeče, kteří neváhali investovat svůj čas a peníze do kurzu, což chápou jako skutečnost, že o danou práci máte skutečný zájem a ztotožňujete se s ní. Zároveň díky absolvování kurzu získáte skvělou průpravu na přijímací pohovory, čímž máte větší šanci uspět. Nakonec pak sami takové pohovory budete vést.

Napsat komentář