Ecobean

Společnost EcoBean získala 7 milionů eur na vývoj průkopnické biorafinérie pro úplné zhodnocení kávové sedliny

Společnost EcoBean, kterou podporují investoři ze společností EIT InnoEnergy, CofounderZone, CIECH Ventures a také podnikatelé z COBIN Angels – získá 7 milionů EUR na základě kvalifikace do programu Evropské fondy pro moderní ekonomiku (FENG). Prostředky budou použity na vývoj inovativní technologie zpracování kávové sedliny, včetně výstavby technologického centra EcoBean.

EcoBean je technologicky nejvyspělejší zpracovatel kávové sedliny na udržitelné biosuroviny s nízkou uhlíkovou stopou. Prostřednictvím inovativních řešení se společnost snaží snížit dopad kávového a chemického průmyslu na životní prostředí a transformovat použitou kávovou sedlinu v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Takto získané suroviny, včetně kávového oleje, antioxidantů, polylaktidu (PLA), ligninu a bílkovinných přísad, se využívají například ve farmaceutickém, kosmetickém, obalovém a krmivářském průmyslu. Jako spin-off společnost Varšavské technické univerzity disponuje společnost pokročilými technologiemi umožňujícími nejvyšší zhodnocení kávové sedliny.

Prostředky získané z programu FENG umožní společnosti spustit tzv. EcoBean Technology Center (ETC) – inteligentní a plně udržitelnou demonstrační linku s výzkumným a vývojovým zázemím. Investice umožní vývoj nových technologických řešení s důrazem na průmyslovou výrobu a specializované chemické aplikace. Ročně bude ETC schopno zpracovat až 1 000 tun použité kávové sedliny na vysoce maržové biosuroviny. Aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, bude projekt realizován na bázi obnovitelných zdrojů energie, systémů s uzavřenou smyčkou a pokročilé technologie Digital Twin.

„Ve společnosti EcoBean pevně věříme, že tento vývoj je předzvěstí nových možností v oblasti udržitelných inovací a zpracování odpadu a že se technologické centrum EcoBean stane symbolem pokroku a udržitelné budoucnosti,“ řekl Marcin Koziorowski, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti EcoBean.

„Jsem rád, že společnost EcoBean získala finanční prostředky, které umožní rozvoj biorafinérie, urychlí dosažení ziskového obchodního modelu a povedou ke snížení negativního dopadu na životní prostředí, což je obzvláště důležité tváří v tvář klimatické krizi. Jsem také rád, že společnost EcoBean byla oceněna za inovativní řešení, která pomáhají urychlit oběhové hospodářství,“ komentoval Marcin Korolec, člen poradního sboru společnosti EcoBean.

Program FENG podporuje inovace tím, že se zaměřuje na výzkumné a vývojové projekty zaměřené na ekologickou transformaci. Z více než 1 500 žádostí se k financování kvalifikovalo pouze 198 projektů, včetně projektu EcoBean. Hodnota financování činí v přepočtu vice než 170 mil. korun.

Napsat komentář