alkoholička
Ilustrační foto. Zdroj: Adicare

Kdy je užívání alkoholu opravdu rizikové a jak se zbavit alkoholismu?

Alkoholismus je celospolečenský problém. Mohli bychom říci, že není problém pouze alkoholismus samotný, ale problematický je už samotný alkohol. Je to dáno tím, že i když u vás ještě nepropukla závislost na alkoholu v plném rozsahu, nelze bezpečně říci, zda jste nebo nejste alkoholikem. Neexistuje zde černá a bílá. Samotný alkoholismus totiž má mnoho fází, kdy v prvopočátku vůbec nemusíte mít pocit, že byste nějakou závislostí trpěli. Přitom ale už v této fázi máte zaděláno na budoucí těžkou závislost.

Kdy už je užívání alkoholu rizikové?

Ačkoliv v dnešní společnosti je obecně přijímán konsenzus, že určitý příjem alkoholu je normální a v zásadě zdraví prospěšný, ve skutečnosti tomu tak vůbec není. To, co je celospolečensky označováno za normální stav, je přinejmenším nízkoriziková konzumace. Neexistuje proto jednoduchá poučka, jak poznat alkoholika, protože to může být v podstatě každý, kdo drží v ruce skleničku. Je také poměrně těžké odpovědět na otázku, kde je hranice mezi nízkorizikovou a vysoce rizikovou konzumací alkoholu, protože tato hranice se může u každého člověka nacházet někde jinde.

Když překročíte hranici

Jak jsme však už naznačili v úvodu, určení této hranice je prakticky nemožné a řada odborníků se shoduje, že u většiny lidí probíhá plynulý přechod od nízkorizikové konzumace až po závislost. Tím je alkohol opravdu velmi nebezpečný a zrádný. Pohle WHO: 

  • Nízkoriziková dávka alkoholu – do 3 dcl vína denně
  • Stanovená hranice je orientační

Hodnota 3 dcl vína platí pro dospělého muže. Zároveň je potřeba říci, což už ostatně vyplývá z našeho předcházejícího textu, že tato hranice je a vždy bude pouze orientační, protože každý člověk je jiný. Pokud máte pocit, že svou konzumaci alkoholu nezvládáte, je na místě otázka, jak se zbavit závislosti na alkoholu. Existují terapie, které vám pomohou se změnou životního stylu. Prevencí je začít pít méně, což je první krok k tomu, aby u vás nebyla nutná dlouhodobá hospitalizace či celoživotní abstinence. Proto nepodceňujte přínos takových terapií, které dnes probíhají také online.

Napsat komentář