peníze
Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Diverzifikujte své investiční portfolio

Svět investic je plný rizik, která nezkušenému investorovi mohou způsobit hořké chvilky. Sázka na jednu kartu může přinést studenou sprchu, proto by zejména začátečníci měli věnovat velkou pozornost diverzifikaci portfolia.

Eliminace rizikových investic

Ačkoliv pojem diverzifikované portfolio může znít složitě, ve skutečnosti se jedná o kombinaci různých instrumentů, jako jsou akcie, akciové fondy, dluhopisy, nemovitosti a podobně. Rozložením investic se eliminuje riziko ztráty vložených financí a zároveň v případě krátkodobých problémů není ohrožena hodnota celého majetku.

Dlouhodobí a zkušení investoři mají většinou vyšší toleranci k výše uvedenému riziku, a proto si dovolují vkládat aktiva i tam, kde je vyšší riziko ztráty. Zároveň ale vědí, že v případě vydařené investice dobře vydělají. Začátečníci by měli začínat u aktivit s nižším rizikem a postupně přecházet k dynamičtějším formám investování, kde je sice vyšší riziko ztráty, ale současně i možnost rychlejšího zhodnocení vložených prostředků.

Platforma Bondster uvádí jako příklad portfolia typického dlouhodobého investora s vyšší tolerancí k riziku takto: polovinu tvoří akcie a akciové fondy, dvě desetiny nemovitosti a nemovitostní fondy, další dvě desetiny P2P/P2B a zbytek hotovost nebo prostředky na spořícím účtu pro pokrytí nečekaných výdajů, jako jsou třeba ztráty v části portfolia. Pro krátkodobé investice s nižší tolerancí k riziku je portfolio tvořeno následovně: 40 % akcie a akciové fondy, 25 % státní dluhopisy a dluhopisové fondy, , 15 % do P2P/P2B, 10 % nemovitosti a nemovitostní fondy a zbytek hotovost či spořící účet.

Přesný návod neexistuje

Diverzifikace portfolia tak představuje základní princip eliminování rizikových investic. Přesné procento, jak majetek vkládat do jednotlivých instrumentů neexistuje. Trh je dynamický a co platilo včera, nemusí být pravidlem zítra. Zkušení investoři toto vědí, a proto je třeba vždy počítat s určitým rizikem.

Napsat komentář