tokio
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Vývoj lidské populace v kostce. Od pár tisíc po miliardy

Kolik lidí dohromady žilo na naší planetě? Jaký byl stav populace před sto nebo tisíci lety? A jak bude demografický vývoj pokračovat? Na to vám chceme dát alespoň částečné odpovědi v následujícím statistickém článku.

Expanze ve 20. století

Za posledních 2 500 let vrostla světová populace asi stonásobně. Pokud se vrátíme v čase mnohem dále, v encyklopediích se dozvíme, že během rané fáze byl rod Homo sapiens několikrát v ohrožení. Jednou dokonce tak, že po planetě chodilo snad jen něco kolem dvou tisícovek jedinců. Vše pro lidstvo ale dopadlo dobře a i přes veškeré morové epidemie a pandemie dnes planetu obývá téměř 7,9 miliard obyvatel. Strašné číslo…

Historická data samozřejmě neposkytují přesné statistiky, a tak je možné vycházet pouze z vědeckých modelů. Před takzvanou neolitickou revolucí přibližně před 70 tisící lety, kdy lidská společnost přešla od lovu a sběru k zemědělství, se toulalo krajinou asi 15 tisíc jedinců. To jsou třeba dnešní Rokycany nebo Nymburk.

5 milionů lidí obývalo Zemi asi před 12 000 lety. To už máme takové Tokio. Za další čtyři tisíce let se počet lidských jedinců zdvojnásobil, a pak už to šlo celkem rychle.

Následující tabulka ukazuje další přibližný historický vývoj počtu obyvatel na Zemi:

Rok Populace
4 000 př. n. l. 20 000 000
1 000 př. n. l. 50 000 000
1 n. l. 200 000 000
1000 310 000 000
1750 790 000 000
1800 1 000 000 000
1920 2 000 000 000
1960 3 000 000 000
2000 6 000 000 000
2020 7 700 000 000

Jak je vidět, tempo v nárůstu obyvatel nastalo v průběhu 18. století. Tehdy se zpřesnila data a populace se dostala z dlouhotrvajících obtíží, kdy počet jedinců v důsledku moru, válek a malé době ledové dokonce klesal.

Výhled počtu obyvatel na Zemi

Výhledové modely počtu světové populace se shodují na faktu, že společnost bude stále růst až do přibližně desíti miliard. Poté se buď počet obyvatel zredukuje nebo bude nadále růst, ale pomalým tempem. Predikce samozřejmě nepočítá s neočekávanými událostmi.

Nejvíce lidí žije aktuálně v Číně, asi 1,398 miliardy. Následuje Indie s 1,366 miliardou. Odhaduje se, že Indie překoná v počtu obyvatel Čínu do roku 2030. Třetí nejlidnatější zemí jsou Spojené státy americké s 328 miliony obyvatel.

Kolik lidí žilo na planetě

Otázka, kolik příslušníků Homo sapiens spatřilo světlo světa, je trochu složitější. Jednak samotný přechod z rodu Homo erectus nebyl jednorázový, ale velmi pomalý proces a určit hranici zkrátka nelze. Antropologové se však shodují, že planetu obývalo asi 100 miliard lidských jedinců.

Napsat komentář