temnota
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Boj s temnými silami svádí lidé od nepaměti. Dnes dokonce i online

Lidé bojují s temnými silami od nepaměti. Upíři, démoni, zákeřné bytosti ovládající sny i vztahy. Svár s ať už domnělými nebo skutečnými bytostmi z temnot se měnil podle zvyků dané doby, přičemž tato proměna probíhá neustále.

Formování ďábla, mor a vymítání

O praktikách našich předků z doby, kdy neexistovalo písmo, moc nevíme. Můžeme jen spekulovat podle nalezených artefaktů. S velkou pravděpodobností se jednalo o rituály, možná i spojené se zvířecí obětí. Pramen strachu středověké společnosti vyvěral pod tíhou křesťanského vlivu, hlavně církve, avšak velký podíl měly i morové rány, které krutě udeřily na Evropu ve 14. století. Tehdy se zformovala vize zpřítomnělého ďábla (nebo také lucifera, satana či belzebuba) v pozemském prostoru. Sílu vládce podsvětí měli představovat především vampýři.

O obavách středověkých lidí svědčí mnoho dochovaných záznamů o setkání právě s vampýry. Podle kronikáře Neplacha měla okolo roku 1356 tato bytost řádit v okolí Kadaně. Další vampýr se údajně usadil v těle ženy v Levíně.

Boj proti těmto bytostem probíhal všemi dostupnými prostředky. Mrtvoly, prostřednictvím kterých vampýři vstupovali na zem, se zatěžovaly kameny, probíjely se kůly nebo se jim řezaly hlavy. K umírněnějším metodám, jak zahnat zlé síly, patřila samozřejmě modlitba a život bez hříchů, ke kterým ďábel sváděl. Někdy se ale člověk zlu neubránil a byl temnými silami uchvácen, ať už vlastní nebo ne vlastní vinou. Tehdy se zrodili exorcisté praktikující vymítání ďábla.

Exorcismus ve 21. století

Vymítači skutečně pracují i v současnosti, i když jejich metody se změnily v souladu s dobou. Novodobí exorcisté dokonce poskytují své služby online, a nemusí jít jen o vymítání, odstraňují prokletí, uřknutí, přivtělené duše či energetické upíry. Pravdou však zůstává, že osud jde jen těžko změnit, lze jej však do jisté míry ovlivnit.

Napsat komentář