vrak
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel

Vozidlo na konci svého životního cyklu je nutné bezpečně zlikvidovat. Co ekologická likvidace vozidel obnáší?

Ekologická likvidace vozu krok za krokem

Majitel automobilu, který přestal sloužit svému účelu, je povinen jej bezpečně zlikvidovat. Obvykle jde o staré vozy, které jsou z historického hlediska bezcenné nebo o nepojízdné a neopravitelné vraky po nehodě. Cesta takového vozu na vrakoviště je poměrně jednoduchá a dokonce často majitel dostane i odměnu odvíjející se od možnosti využití náhradnících dílů, nicméně nesmíte zapomenout na administrativní proces, který celou likvidaci provází.

Vrakoviště vám musí vystavit potvrzení o ekologické likvidaci vozidel. Tento dokument je důležitý při odhlašování automobilu na příslušném úřadě s rozšířenou působností. Zároveň je nutné odevzdat přední i zadní poznávací značku. Poté úřad v osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz) uvede, že je vůz vyřazen. Tím je proces téměř u konce.

Poslední krok představuje komunikace s pojišťovnou, kde vyřazený automobil odhlásíte od povinného ručení.

Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro úspěšné dokončení procesu. Neodhlášení od povinného ručení by vás stálo zbytečné peníze navíc. Nevyřazení z registru vozidel by pro vás mohlo vést i k problémům se zákonem, a to v případě, kdyby někdo vyřazený vůz zneužil.

Jednodušší alternativa

Alternativu k výše popsanému postupu představuje prodej vraku třetí straně, která se stará o likvidace vozidel. Tím se můžete vyhnout celému procesu, který začíná na vrakovišti a končí na úřadě. Především se zbavíte problematického přesunu vozu na vrakoviště, vykupující totiž zpravidla odvoz vozu zajišťuje. Zároveň vám vystaví potvrzení o likvidaci a většinou je schopen zajistiti i odhlášení na příslušném úřadě. Na vás zůstane jen komunikace s pojišťovnou.

Skutečnost, zda byl váš vůz vyřazen, si můžete ověřit v systému MA ISOH, kde zadáte SPZ a VIN.

Napsat komentář